Trappor med Design & Personlighet från ATAB-Trappan

-Trappor med Design & Personlighet

ATAB-Trappan på Instagram

Trappformer

De grundläggande och vanligaste trappformerna kan kategoriseras enligt nedan.
Samtliga former går självklart att få både som höger- eller vänstergående trappor.


Raka trappor och vilplanstrappor..

är effektiva vid gott om utrymme. Eventuella vilplan ger ökad bekvämlighet.

Se exempel på raka trappor
Se exempel på vilplanstrappor


L-Trappor..

är enkla, funktionella och flexibla i trånga utrymmen.

Se exempel på L-trappor


U-Trappor..

behöver minimalt med utrymme och har ett kompakt utseende.

Se exempel på U-trappor


Andra trappformer..

Naturligvis kan även andra former förekomma, såsom S-trappor, kvadrat-trappor,
trappor formade som frågetecken mm.

ATAB-Trappan AB. 341 77 Agunnaryd.Sweden
Tel. +46 372 655 00. Fax. +46 372-655 10 E-post. info@atab-trappan.se