Trappor med Design & Personlighet från ATAB-Trappan

-Trappor med Design & Personlighet

ATAB-Trappan på Instagram

Garantier & köpevillkor

Garantier:

Då du köper en ATAB-trappa får du generellt en 2-årig garanti efter mottagandet av varan, gällande för trappkonstruktionens bärighet.

Köpevillkor:

För företag gäller ABM 92 (Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet) samt de underlag som kunden skriftligen har godkänt.

För privatkunder gäller konsumentköplagen samt de underlag som kunden skriftligen har godkänt.

ATAB-Trappan AB. 341 77 Agunnaryd.Sweden
Tel. +46 372 655 00. Fax. +46 372-655 10 E-post. info@atab-trappan.se